Discobolus İstanbul'daydı...

Çektiğim fotoğraflar ve defterime aldığım notlar ışığında, İstanbul Gezentisi'nin yakın geçmişinde dimağında kalanlara değineceğim. İşte bunlardan ilki: Disk Atan Atlet heykeli.

Efenim bu yakışıklı sportmen Heykeltraş Myron’un yaptığı Discobolus, MÖ. 5.yy’a yani MÖ. 460 – 450 yıllarına tarihleniyor. Klasik Dönem heykel sanatının eşsiz eserlerinden biri.  
Myron, sert üsluptan zengin üsluba geçişin simgesidir. Aynı zamanda natüralisttir, deyim yerindeyse hareketin simgesidir.


Onunla beraber artık heykelde anlık hareket söz konusudur, bu dönem için büyük bir yenilik, artık iki bacağın taşıyıcı olmamasıdır. Yanda da gördüğünüz gibi diskin tam da atış anı betimlenmiştir. İşleniş bakımından vücut sanki iki yay yapar. Sağ bacak dizde bükülmüş, taşıyıcı dengeyi sağlayan ise sol bacaktır. Dizden bükülmüş bu bacak, tırnak ucuyla yere basar. 


Antik dönemin en bilinen simgelerinden Disk Atan Atlet heykeli 1791 yılında, İmparator Hadrian'ın İtalya, Tivoli'deki villasında bulunmuş ve İngiliz koleksiyoner Charles Townley tarafından satın alınmıştır. Bir süre koleksiyonerin Londra’daki ev-müzesinde sergilenmiş sonrasında The British Museum koleksiyonları arasındaki yerini almıştır.


 MS. 2.yy'a tarihlenen Roma Dönemi kopyası, The British Museum'dan bir yolculuk yaparak Şubat - Nisan aylarında İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde ayağımıza kadar geldi, biz de kendisini koşarak ziyaret ettik, eşsiz bir heykeldi...

0 yorum :